Zaštita zdravlja pučanstva u slučaju poplave

poplavaZavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije preporučuje sljedeće mjere za sprečavanje nastajanja i širenja zaraznih bolesti među stanovnicima na poplavljenim područjima Sisačko- moslavačke županije:

 

 

  1. pranje ruku sa sapunom i vodom iz javnog vodoopskrbnog sustava uz upotrebu dezinficijensa
  2. ne konzumirati vodu iz vlastitih lokalnih vodoopskrbnih objekata (bunara i pumpi) sve do učinjene mikrobiološke i kemijske kontrole vode i potrebne dezinfekcije istih. Koristiti vodu za piće isključivo iz kontroliranog javnog vodoopskrbnog sustava ili originalno flaširanu vodu.
  3. ne konzumirati hranu koja je bila uronjena u poplavljenu vodu osim hrane koja je pakirana u nepropusno pakiranje
  4. ne konzumirati hranu koja se otopila ili pokvarila uslijed nedostatka električne energije. Ostala hrana mora biti dobro termički obrađena.
  5. nakon isušivanja stambenih prostora i svih popratnih objekata potrebno je sve što je došlo u kontakt s naplavljenom vodom dobro oprati i očistiti te dezinficirati
  6. očistiti septičke jame gdje je to moguće da ne bi došlo do izlijevanja masa
  7. na prostorima gdje je došlo do izlijevanja masa iz septičkih jama ili gnojišta potrebno je učiniti sanaciju tla – dezinfekciju klornim vapnom
  8. nakon povlačenja vode provođenje obvezatnih DDD mjera kao posebnih preventivnih mjera, a po potrebi i protuepidemijskih DDD mjera( ako se pojave bolesti ), osobito deratizacije zbog pojačanog naseljavanja glodavaca u stambene prostore radi sprječavanja zaraznih bolesti
  9. ukoliko je došlo do ozljeđivanja obavezno se javiti izabranom liječniku radi zbrinjavanja rane i provjeriti procijepljenost protiv tetanusa
  10. u slučaju pojava znakova crijevnih zaraznih bolesti u više stanovnika također se obratiti izabranom liječniku i epidemiološkoj djelatnosti radi obrade bolesti i provođenja protuepidemijskih mjera