Izdavanje sanitarnih iskaznica

 

 • u Sisku- u epidemiološkoj ambulanti u Sisku, Gajeva 1a tel. 044 567 188– zdravstveni pregledi za izdavanje sanitarnih iskaznica:
  ponedjeljkom, srijedom, četvrtkom i petkom od 7:00 do 13:00,  uplate za sanitarnu iskaznicu do 13 sati
  utorkom od 12:00 do 18:00 sati, uplate za sanitarnu iskaznicu do 18 sati

 • u Petrinji- u epidemiološkoj ambulanti u prostoru bivše  Vila Ena, V. Mačeka 47, Petrinja- zdravstveni pregledi za izdavanje sanitarnih iskaznica:  četvrtkom od  8:00 do 10:30 sati
 • u Kutini - u epidemiološkoj ambulanti u prostoru Doma zdravlja Kutina, Antuna Gustava Matoša 42, tel. 044 630 845- zdravstveni pregledi za izdavanje sanitarnih iskaznica: utorkom i četvrtkom od 7:30 do 10:30 sati
  - primanje uzoraka za mikrobiološke laboratorijske pretrage: utorkom i četvrtkom od 7:30 do 10:30 sati
 • u Novskoj- u epidemiološkoj ambulanti u prostoru Doma zdravlja Novska, Zagrebačka 6, tel. 044 601 781- zdravstveni pregledi za izdavanje sanitarnih iskaznica: srijedom od 10:00 do 12:00 sati
  - primanje uzoraka za mikrobiološke laboratorijske pretrage: utorkom i četvrtkom od 7:30 do 10:00 sati
 • u Topuskom - u epidemiološkoj ambulanti u prostoru Lječilišta Topusko, Trg bana Josipa Jelačića 16 - bočni ulaz kod zida- zdravstveni pregledi za izdavanje sanitarnih iskaznica:  srijedom od  08:00 do 10:30 sati; u isto vrijeme može se donijeti i uzorak stolice za mikrobiološku laboratorijsku pretragu radi produženja sanitarne iskaznice  

 

Odluka o visini troškova zdravstvenih pregleda osoba koje podliježu zdravstvenom nadzoru