Javna nabava

Planovi nabave

 

 


 

IZJAVE O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

 

2022. godina

2021. godina

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2015. godina

2014. godinaUgovori o javnoj nabavi 2013. godine

Ugovori o javnoj nabavi 2012. godine

Ugovori o javnoj nabavi 2011. godine

Ugovori o javnoj nabavi 2010. godine