Služba za zdravstvenu ekologiju

Voditeljica Službe: Danijela Prša Gavrić, dipl. ing. preh. teh.
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Adresa: Ulica Nikole Tesle 47, 44000 Sisak
Tel: + 385 44 567 184
Fax: + 385 44 567 193
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme: radnim danom 7:00 do 15:00 sati
Prijam uzoraka: od 9:00 do 13:00 sati
Izdavanje nalaza i rad sa strankama: od 10:00 do 12:00 sati

Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, Služba za zdravstvenu ekologiju akreditirana je prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u Prilogu Potvrdi o akreditaciji br: 1334 od 12.04.2018.

Služba za zdravstvenu ekologiju djeluje ponudom i realizacijom različitih programa i ugovornih poslova iz područja primarne zaštite zdravlja stanovništva Sisačko-moslavačke županije vezano uz ekološke čimbenike, te kontrole i očuvanja okoliša.

Obavlja sljedeće djelatnosti:

  • prati i ocjenjuje zdravstvenu ispravnost vode za piće i voda za kupanje i rekreaciju, te kakvoću površinskih, podzemnih i otpadnih voda, te ostalih vrsta voda
  • prati i ocjenjuje kakvoću i zdravstvenu ispravnost hrane i hrane za životinje, te zdravstvenu ispravnost predmeta opće uporabe
  • prati i ocjenjuje kakvoću okoliša (tlo, sediment, otpad, biološki uzorci) i utjecaj na zdravlje stanovništva
  • prati koncentraciju peludi alergogenih biljaka u zraku u cilju izrade peludne prognoze i peludnog kalendara sa svrhom pomaganja oboljelima od peludne alergije
  • u uzorcima hrane, stočne hrane i uzorcima iz okoliša određuje razine specifičnih polutanata: organoklornih pesticida, triazinskih pesticida, polikloriranih bifenila, halogeniranih organskih otapala, ukupnih i mineralnih ulja, mikotoksina, policikličkih aromatskih ugljikovodika, metala i metaloida i drugo.

Služba raspolaže sljedećim ovlaštenjima i rješenjima za rad od nadležnih tijela:

  • Službeni laboratorij prema Rješenju Ministarstva zdravstva, Klasa:UP/I-541-02/14-03/02, URBROJ: 534-07-1-1-6/3-16-14, Zagreb, 06.11.2016.
  • Službeni laboratorij prema Rješenju Ministarstva poljoprivrede, Klasa:UP/I-322-01/16-01/73, URBROJ:525-10/1308-17-7, Zagreb, 7.veljače 2017.
  • Ovlašteni laboratorij za ispitivanje vode prema Rješenju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva poljoprivrede, Klasa: UP/I-325-07/16-02/05, URBROJ:525-12/0988-16-4, Zagreb, 16.ožujka 2016.