Služba za epidemiologiju

voditeljica Službe: Svjetlana Ančić-Birač, dr. med., spec. epidemiologije

Služba za epidemiologiju obavlja sljedeće poslove:

• prati kretanje zaraznih bolesti
• kontinuirano prati i analizira epidemiološku situaciju na području Sisačko-moslavačke županije
• predlaže i provodi protuepidemijske mjere kod pojave zaraznih bolesti
• nadzire putnike koji putuju u područja tzv. karantenskih bolesti ili se iz takvih područja vraćaju u zemlju
• vodi registar oboljelih od TBC
• vodi registar oboljelih od hepatitisa B i C
• provodi epidemiološki nadzor nad kliconošama zaraznih bolesti (crijevnih i dr.)
• provodi cijepljenje protiv zaraznih bolesti
• provodi distribuciju cjepiva za obvezna cijepljenja cjepiteljima
• provodi nadzor nad obveznim imunizacijama i potrošnjom cjepiva
• provodi zdravstveni pregled osoba koje podliježu obveznom zdravstvenom nadzoru
• provodi zdravstveni odgoj osoba koje rade u proizvodnji ili prometu namirnica (tečaj higijenskog minimuma)
• sudjeluje u implementaciji HACCP sustava
• provodi i nadzire provođenje DDD mjera
• prati kretanje masovnih nezaraznih bolesti
• vodi registar za rak
• provodi Projekt MZ Ranog otkrivanja raka dojke
• provodi Projekt MZ Ranog otkrivanja raka debelog crijeva
• provodi Projekt MZ Ranog otkrivanja raka vrata maternice
• sudjeluje u provedbi stručnih i znanstvenih istraživanja
• stručno surađuje sa sanitarnom, veterinarskom inspekcijom i drugim inspekcijama u svrhu epidemioloških rizika za pojedina područja, osobe i dr.
• sudjeluje u školovanju iz područja javnog zdravstva (stručna praksa, pripravnici i dr.)