Implementacija HACCP sustava

Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) - analiza opasnosti kritičnih kontrolnih točaka je preventivni i sistematični sustav osiguranja zdravstvene ispravnosti hrane, zasnovan na primjeni ispravnih tehnoloških procesa i njihovoj kontroli, te nadzoru cijelog sustava. Obveza primjene HACCP sustava u Hrvatskoj određena je Zakonom o hrani kojim se određuje obveza uspostavljanja i provođenja redovite kontrole higijenskih uvjeta proizvodnje za subjekte u proizvodnji hrane, provedbom preventivnog postupka samokontrole, razvijenog u skladu s načelima sustava analize opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka. HACCP sustav počiva na preduvjetima (elementi dobre proizvodne i dobre higijenske prakse, kontrola zdravstvene ispravnosti sirovina, higijenski uvjeti proizvodnje - brisevi i kontrola gotovog proizvoda prije stavljanja na tržište).

Sedam načela HACCP sustava su:

1. analiza rizika
2. određivanje kritičnih kontrolnih točaka
3. odrediti kritične granice
4. uspostaviti sustav nadzora
5. utvrditi korektivne mjere
6. uspostaviti postupke verificiranja
7. uspostaviti sustav dokumentiranja

Uloga Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije odnosi se na potporu kod uvođenja preventivnih postupaka samokontrole razvijenih u skladu s načelima sustava analize opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka. S tim ciljem sastavljen je tim stručnjaka našeg Zavoda koji sudjeluje u edukaciji osoblja, izradi planova i implementaciji HACCP sustava.

HACCP u Sisku
telefon 044 567 166
mobitel 099 689 8774
informacije - radnim danom od 7:00 do 15:00 sati

HACCP u Kutini
telefon 044 630 845
mobitel 099 572 3305
informacije - radnim danom od 7:00 do 15:00 sati