Započela oralna vakcinacija lisica

oralnaProljetna akcija oralne vakcinacije lisica započela je 28.05.2014. i trajati će do 15.06.2014. tijekom koje će se polagati mamci iz aviona. Mamci su smeđe boje, mirisa na pokvarenu ribu i sadrže plastični spremnik u kojem se nalazi tekućina sa cjepivom protiv bjesnoće.

Ako mamak pojede domaća životinja, uključujući pse i mačke, neće doći do neželjenih posljedica.
Mamce koje ljudi pronađu u prirodi ne treba dirati niti micati. Prilikom rukovanja s mamkom obavezno je nošenje zaštitnih rukavica. Neoštećen mamak nije opasan za zdravlje ljudi.Ukoliko je vanjski omot mamka oštećen i tekućina vidljiva nakon diranja mamca potrebno je oprati ruke vodom i sapunom i javiti se svom liječniku ili epidemiološkoj službi.