Uputa o postupanju s maloljetnim pacijentom bez pratnje

maloljetniNastavno na dopis Ministarstva zdravlja zaprimljen 16. rujna 2016. godine, Zavod za javno zdravstvo SMŽ izdao je detaljnu Uputu o postupanju s maloljetnim pacijentima bez pratnje u Zavodu za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije radi zaštite njihovih prava. Kao kontakt osoba od strane ustanove imenovana je Suzana Fabijanić, dr. med., spec. školske medicine.

 

 

  1. Prilikom prijema, tj. dolaska maloljetnog pacijenta bez pratnje roditelja/zakonskog zastupnika u Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije potrebno je odmah obavijestiti roditelje/zakonske zastupnike maloljetnog pacijenta, a ako to nije moguće, potrebno je odmah obavijestiti nadležni centar za socijalnu skrb.
  2. U slučaju neodgodive medicinske intervencije liječnik je dužan družiti medicinsku pomoć svakom maloljetnom pacijentu bez odlaganja.
  3. Maloljetni pacijent će se podvrći dijagnostičkom odnosno terapijskom postupku bez suglasnosti roditelja/zakonskog zastupnika samo u slučaju kada bi zbog nepoduzimanja postupaka bio neposredno ugrožen njegov život ili bi mu prijetila ozbiljna i neposredna opasnost od teškog oštećenja njegova zdravlja.
  4. Nakon što liječnik maloljetnom pacijentu pruži neodgodivu medicinsku skrb, daljnji dijagnostički i terapijski postupci odgađaju se do ishodovanja informiranog pristanka roditelja/zakonskog zastupnika maloljetnog pacijenta.
  5. Iznimno, ukoliko je maloljetni pacijent navršio šesnaest godina i prema ocjeni doktora medicine raspolaže s obavijestima potrebnim za oblikovanje vlastitog mišljenja o konkretnoj stvari i prema njegovoj je ocjeni dovoljno zrelo za donošenje odluke o preventivnom, dijagnostičkom ili terapijskom postupku u vezi sa svojim zdravljem ili liječenjem, može samostalno dati pristanak na pregled, pretragu ili medicinski postupak.
    Međutim u tom slučaju ukoliko doktor medicine procijeni da se radi o medicinskom postupku koji je povezan s rizicima teških posljedica za fizičko ili psihičko zdravlje maloljetnog pacijenta potrebna je, uz pristanak maloljetnog pacijenta i suglasnost njegovih roditelja, odnosno zakonskog zastupnika.
  6. U slučaju utvrđene sumnje da je zdravstveno stanje maloljetnog pacijenta posljedica počinjenja kaznenog djela, zdravstveni radnici obvezni su bez odgode pozvati policiju.
    U navedenog slučaju naša zdravstvena ustanova dužna je biti u stalnom kontaktu s nadležnim centrom za socijalnu skrb i policijom, a na traženje policije, državnog odvjetništva ili suda dužna je odmah dostaviti cjelokupnu dokumentaciju vezano uz predmetni slučaj.