Oralna vakcinacija lisica

lisica7. listopada 2013. započela je jesenska akcija oralne vakcinacije lisica na području cijele zemlje. Oralna vakcinacija lisica je višegodišnji program iskorijenjivanja bjesnoće. Tijekom jesenske akcije na području cijele zemlje (s izuzetkom jadranskih otoka) polagati će se mamci sa cjepivom iz zrakoplova i helikoptera, a provedba se planira do 15. prosinca 2013. ovisno o vremenskim uvjetima.

Vakcinacija lisica provodi se uz pomoć mamaka koji u sebi sadrže odgovarajuću dozu cjepiva potrebnu za stvaranje imuniteta lisice. Cjepivo se nalazi unutar plastičnog pakiranja koje je obloženo folijom i omotano smjesom pripremljenom od ribljeg brašna, specifičnog i intenzivnog mirisa i okusa privlačnog divljim životinjama. Mamci se polažu uz pomoć zrakoplova, čime se omogućava da se u kratkom vremenskom razdoblju obuhvati velika površina. Mjesto polaganja svakog pojedinog mamka prati se s izrazitom točnošću zahvaljujući praćenju i elektronskom bilježenju procesa uz pomoć posebnih uređaja s GPS sustavima smještenih u zrakoplovima. Kad lisica pojede mamak, plastično pakiranje s cjepivom se probuši i cjepivo se oslobađa u usta životinje, nakon čega počinje razvoj imuniteta koji je štiti najmanje 12 mjeseci. Učinkovitost provedbe oralne vakcinacije lisica provjerava se nakon svake provedene kampanje, a utvrđuje se nizom laboratorijskih pretraga.

Mamke postavljene u prirodi ne smije se dirati niti pomicati, no ukoliko se prilikom polaganja dogodi da neki od mamaka padne u dvorište ili naseljeno područje, preporuča se ukloniti ga u najbliži grm ili na rub šume, uz obvezno korištenje zaštitnih rukavica. Neoštećeni mamak nije opasan za zdravlje ljudi, no ako je vanjski omot mamka oštećen i tekućina s cjepivom je vidljiva, takav mamak više nije djelotvoran i u tom slučaju je poželjno staviti mamak u vrećicu, uz pomoć zaštitnih rukavica, i odnijeti ga u najbližu veterinarsku stanicu. Nakon kontakta s mamkom obvezno je pranje ruku i drugih izloženih dijelova kože vodom i sapunom, a ako je osoba došla u kontakt s unutrašnjim sadržajem mamka, odnosno cjepivom, preporuča se da se obrati svom liječniku opće prakse za savjet.
Oralna vakcinacija protiv bjesnoće odobrena je samo za uporabu kod divljih životinja, a ne i za vakcinaciju domaćih životinja.
Dokazano je da su mamci sigurni za životinje, uključujući i domaće pse i mačke. Ako životinja konzumira veći broj mamaka, može doći do probavnih smetnji, no nema dugoročne opasnosti za njeno zdravlje. Ipak, za vrijeme trajanja i mjesec dana nakon provedbe polaganja mamaka vlasnicima životinja preporuča se da pojačaju nadzor nad njima, da ih ne puštaju izvan dvorišta ili da u šetnji obvezno koriste povodac.
Plan distribucije mamaka tijekom jesenske akcije oralne vakcinacije lisica u 2013. biti će dostupan na web stranici Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane.