Novina u Službi za medicinsku mikrobiologiju i parazitologiju

U Službi za medicinsku mikrobiologiju i parazitologiju od financijskih decentraliziranih sredstava Sisačko-moslavačke županije nabavljen je specijalan stolac za vađenje krvi i uzimanje uzoraka od pacijenta.
Stolac je potreban pri manipulaciji s pacijentom kada se uzima uzorak krvi, obrisak ili drugi tip humanog uzorka.

Stolac za vađenje krvi lako se postavlja u željeni položaj s mogućnošću hitnog postavljanja u roku od svega nekoliko sekundi u Trendelburgov položaj. Visina stolca omogućava lagan pristup pacijentu. Površine omogućuju adekvatno čišćenje i dezinfekciju.
Specijalan stolac za vađenje krvi i uzimanje uzoraka od pacijenta, koji je nabavljen iz decentraliziranih sredstava, u petak 31. ožujka 2017. godine pustio je u rad župan Ivo žinić.