Lokacije – punktovi za cijepljenje

Lokacije – punktovi za cijepljenje

O terminima cijepljenja na navedenim punktovima stanovništvo će pravovremeno biti obaviješteno. Na cijepljenje mogu doći samo pozvane osobe.

SISAK
Strukovna škola, Ulica Ivana Fistrovića 1B, Sisak
OŠ 22. Lipanj, Ulica Franje Lovrića 27, Sisak
Dvorana Brezovica, Marijana Cvetkovića 2, Sisak

KUTINA
Dom zdravlja Kutina, Ulica Antuna Gustava Matoša 42
Sportski centar Kutina, Ulica hrvatskih branitelja 8

 

PETRINJA
Kontejnersko naselje Sajmište, Sajmište bb, Petrinja
Kontejnersko naselje Mošćenica, Poslovna zona Mošćenica, Sisačka bb

GLINA
Kontejner kod Doma zdravlja, Vukovarska 41, Glina
Hrvatski dom, Ulica Stjepana i Antuna Radića 10, Glina

TOPUSKO
Dom zdravlja, Vranovinska cesta 6, Topusko

GVOZD
Dom zdravlja, Kralja Petra Svačića bb, Vrginmost

LEKENIK
Dvorana škole, OŠ Mladost, Zagrebačka ulica 25b, Lekenik

POPOVAČA
OŠ Zorka Sever, Kolodvorska ulica 36, Popovača
Hrvatski dom, Trg grofova Erdodyja 19, Popovača

VELIKA LUDINA
Društveni dom, Obrtnička 33, Velika Ludina

HRVATSKA DUBICA
Hrvatski dom, Vjekoslava Venka 3, Hrvatska Dubica

HRVATSKA KOSTAJNICA
Dom zdravlja, Ulica Josipa Marića 2, Hrvatska Kostajnica

DVOR
Dom kulture, Trg bana Josipa Jelačića 9, Dvor

JASENOVAC
Pučki dom Jasenovac, Trg Petra Svačića 19, Jasenovac

NOVSKA
Pučko otvoreno učilište, Trg dr. Franje Tuđmana 3, Novska