Djelatnici ZZJZ SMŽ obilježili Dan narcisa

fo DAN NARCISA 190316Humanitarnoj akciji povodom obilježavanje Dana narcisa na sisačkoj Gradskoj tržnici u subotu 19. ožujka 2016. godine pridružili su se i djelatnici Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije zajedno s predsjednicom Županijske skupštine Ivankom Roksandić, prof.
Akciju je održana u organizaciji Udruge žena liječenih od bolesti dojke Sisak. Dan narcisa je dan koji je namijenjen jačanju svijesti o prevenciji i ranom otkrivanju raka dojke. Radi se o humanitarnoj akciji u kojoj se prodaju poklonjeni narcisi, a prikupljena sredstva namijenjena su prevenciji i ranom otkrivanju raka dojke.
Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije direktno je uključen u najvažniju preventivnu aktivnost - u provedbu Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke. Kako je rak dojke najčešći rak u žena i kako su čimbenici rizika za razvoj raka dojke većinom neizbježivi najvažnija mjera kojom ćemo smanjiti broj žena umrlih od raka dojke je rano otkrivanje raka.
Nacionalnim programom ranog otkrivanja raka dojke obuhvaćene su žene u dobi od 50-69 godina koje svake dvije godine na kućnu adresu dobivaju poziv za mamografsko snimanje.
Mamografskim snimanjem se rak dojke može otkriti dvije godine prije nego što se može napipati i ukoliko se rak otkrije dovoljno rano izlječivost je 90%. Stoga su i ciljevi Nacionalnog programa otkriti rak dojke u početku, kada je izlječivost velika, smrtnost smanjena, a kvaliteta života bolja.
Žene koje imaju pitanja vezana uz provođenje Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke mogu se obratiti u Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije na besplatni telefon 0800-200-159

fo1 DAN NARCISA 190316 fo2 DAN NARCISA 190316 

fo3 DAN NARCISA 190316 fo4 DAN NARCISA 190316