Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice

Ministarstvo zdravlja je u studenom 2012. godine pokrenulo Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice. Program obuhvaća žene u dobi od 25-64 godine koje će svake tri godine dobiti poziv za PAPA test.

Ciljevi programa:

- obuhvatiti 85% ciljne populacije programom ranog otkrivanja raka vrata maternice tijekom tri godine od početka programa
- smanjiti incidenciju invazivnog raka vrata maternice za 60% u dobnoj skupini 25-64 godine 8 godina od početka programa
- smanjiti mortalitet od invazivnog raka vrata maternice za 80% u dobnoj skupini 25-64 godine 13 godina od početka programa

Ukoliko imate pitanja vezana uz provođenje Nacionalnog program ranog otkrivanja raka vrata maternice kontaktirajte nas na besplatan broj telefona:

0800-200-159Besplatna mobilna aplikacija Rak vrata maternice

Hrvatski zavod za javno zdravstvo izradio je mobilnu aplikaciju koja sadrži informativne i edukativne tekstove, menstrualni kalendar, kviz znanja i pitaj stručnjaka, a može se besplatno preuzeti na iOS i Google Play Store-u