Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke

Rak dojke je najčešći rak u žena i u Sisačko-moslavačkoj županiji godišnje od raka oboli 90-ak žena, a umre ih 35. Da bi se smanjila smrtnost od raka dojke Ministarstvo zdravlja pokrenulo je nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke kojim se želi otkriti rak u što ranijoj fazi i time smanjiti smrtnosti za 35 %.

Cilj nacionalnog programa je rak dojke otkriti u početku kada je uspjeh liječenja velik, smrtnost manja, a kvaliteta života bolesnica bolja.
Program ranog otkrivanja raka dojke počeo se provoditi na području Republike Hrvatske 2006. godine i u tijeku je provođenje III ciklusa. Programom su obuhvaćene žene u dobi od 50 do 69 godina.
Na području Sisačko-moslavačke županije mamografska snimanja obavljaju se u četiri stacionarne mamografske jedinice, u Domu zdravlja Kutina, Domu zdravlja Petrinja, Općoj bolnici u Sisku i NPB "DrIvan Barbot" u Popovači. Za žene s područja Gline, Topuskog, Gvozda, Hrvatske Kostajnice i Dvora organizira se dolazak mobilnog mamografa..
Od 2006. godine do danas na mamografsko snimanje pozvano je 81500 žena, a njih 29000 je iskoristilo poziv i obavilo mamografsko snimanje.Odaziv žena na snimanje bio je najveći u I ciklusu i iznosio je 56%, u II ciklusu bio je 45%, dok je sada 42%. Rak dojke je otkriven u 75 žena. Zahvaljujući dobroj suradnji Zavoda za javno zdravstvo, kao organizatora i koordinatora programa, te liječnika specijalista iz Opće bolnice u Sisku -radiologa , kirurga , citologa i patologa sve žene u kojih je utvrđena sumnja na karcinom bile su obrađene i operirane u najkraćem roku.
Pomoć u ostvarivanju programa pruža nam i Sisačko-moslavačka županija koja financira dolazak mobilnogmamografa na područje Banovine.
Za sve upite vezane uz provedbu programa možete se obratiti na besplatan broj telefona

0800-200-159

"PRIHVATITE POZIV KOJI ŽIVOT ZNAČI"