SISAK

 

08.11.

09.11.

10.11.
DRVEĆE                  nema nema nema
TRAVE nema nema nema
KOROVI niska niska niska

U Sisku prevladava pelud ambrozije.

 

 


KUTINA

 
08.11.
 
 09.11. 10.11.

DRVEĆE                  

nema nema nema
TRAVE nema nema nema
KOROVI niska niska niska

U Kutini prevladava pelud ambrozije.

 


 

POPOVAČA

 

08.11.

09.11.

10.11.
DRVEĆE                  nema nema nema
TRAVE nema nema nema
KOROVI niska niska niska

U Popovači prevladava pelud ambrozije.

 


 

Legenda:

 

KONCENTRACIJE

PELUDI
 

nema NEMA PELUDI
niska NISKA
umjerena UMJERENA
visoka2 VISOKA
vrlovisoka2 VRLO VISOKA

 

Izrada: BIT centar, obrt za racunalno programiranje