SISAK

 

02.04.

03.04.

04.04.
DRVEĆE                  visoka2 visoka2 visoka2
TRAVE niska niska niska
KOROVI nema nema nema

U zraku grada Siska prevladava pelud breze,vrbe i jasena.
Pelud breze dolazi u umjerenim do visokim koncentracijama,
stoga osobama alergičnim na pelud breze savjetujemo oprez!

 


KUTINA

 
02.04.
 
03.04. 04.04.

DRVEĆE                  

nema nema nema
TRAVE nema nema nema
KOROVI nema nema nema

Zbog nastale situacije s korona virusom nismo u mogućnosti uzorkovati.
Molimo pogledajte prognozu za Sisak.

 


 

POPOVAČA

 

02.04.

03.04.

04.04.
DRVEĆE                  nema nema nema
TRAVE nema nema nema
KOROVI nema nema nema

Zbog nastale situacije s korona virusom nismo u mogućnosti uzorkovati.
Molimo pogledajte prognozu za Sisak.

 


 

Legenda:

 

KONCENTRACIJE

PELUDI
 

nema NEMA PELUDI
niska NISKA
umjerena UMJERENA
visoka2 VISOKA
vrlovisoka2 VRLO VISOKA

 

Izrada: BIT centar, obrt za racunalno programiranje