SISAK

 

01.07.

02.07.

03.07.
DRVEĆE                  visoka2 visoka2 visoka2
TRAVE visoka2 visoka2 visoka2
KOROVI umjerena umjerena umjerena

U zraku grada Siska prevladava pelud pitomog kestena, trava i kopriva.
Pelud trava i pitomog kestena dolazi u visokim koncentracijama,
stoga osobama alergičnim na ove vrste peludi savjetujemo oprez!

 


KUTINA

 
01.07.
 
02.07. 03.07.

DRVEĆE                  

umjerena umjerena umjerena
TRAVE visoka2 visoka2 visoka2
KOROVI visoka2 visoka2 visoka2

U zraku grada Kutine prevladava pelud trava, kopriva i pitomog kestena.
Pelud trava dolazi u visokim koncentracijama,
pelud pitomog kestena dolazi u umjerenim koncentracijama,
stoga osobama alergičnim na ove vrste peludi savjetujemo oprez!

 


 

POPOVAČA

 

01.07.

02.07.

03.07.
DRVEĆE                  umjerena umjerena umjerena
TRAVE visoka2 visoka2 visoka2
KOROVI umjerena umjerena umjerena

U zraku grada Popovače prevladava pelud trava, pitomog kestena i kopriva.
Pelud trava dolazi u visokim koncentracijama,
pelud pitomog kestena dolazi u umjerenim koncentracijama,
stoga osobama alergičnim na ove vrste peludi savjetujemo oprez!

 


 

Legenda:

 

KONCENTRACIJE

PELUDI
 

nema NEMA PELUDI
niska NISKA
umjerena UMJERENA
visoka2 VISOKA
vrlovisoka2 VRLO VISOKA

 

Izrada: BIT centar, obrt za racunalno programiranje