Ispitivanje kvalitete vode za kupanje, sport i rekreaciju, kao što su bazenske vode, provodi se redovito prema Pravilniku o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda (NN 107/12) i Izmjene i dopune Pravilnika (NN 88/14).
 
U ljetnom periodu prati se kakvoća vode na prirodnim kupalištima sukladno Uredbi o kakvoći voda za kupanje (NN 51/14). Suradnjom medija, sanitarne inspekcije i Zavoda stanovništvo se pravovremeno obavještava o rezultatima analiza kako bi se mogle koristiti povoljnije lokacije za kupanje uz što manje zdravstvenog rizika.
 

 

 

 

 

Izrada: BIT centar, obrt za racunalno programiranje