slika3

Kemijsko ispitivanje voda

Laboratorij u dogovoru sa strankom može analizirati vode na sve navedene pokazatelje, ovisno o namjeni analize i vode.
Laboratorij pruža usluge analiza voda na sljedeće pokazatelje:

ORGANOLEPTIČKA I FIZIKALNO KEMIJSKA-SVOJSTVA VODE

 • Mutnoća
 • Miris
 • Okus
 • Temperatura
 • pH vrijednost
 • Elektrovodljivost
 • Utrošak KMnO4
 • Ukupna tvar žarena
 • Ukupna tvar sušena
 • Ukupna tvrdoća
 • Karbonatna tvrdoća
 • Nekarbonatna tvrdoća
 • Magnezijeva tvrdoća
 • Kalcijeva tvrdoća
 • Alkalitet m
 • Alkalitet p
 • Suspendirana tvar
 • Otopljeni kisik
 • % saturacije
 • Ukupne otopljene tvari
 • Suspendirana tvar
 • Slobodni rezidualni klor
 • Natrij
 • Kalij
 • Magnezij
 • Kalcij
 • Amonijak
 • Nitrati
 
 • Nitriti
 • Sulfati
 • Floridi
 • Fosfati
 • Kloridi
 • Anionski detergenti
 • Kationski detergenti
 • Ukupni fenoli
 • TOC
 • Ukupni dušik
 • Ukupni fosfor
 • Policiklički aromatski ugljikovodici
 • Kemijska potrošnja kisika (KPK)
 • Biokemijska potrošnja kisika (BPK)
 • Poliklorirani bifenili (ukupni)
 • Masti i ulja
 • Mineralna ulja
 • Organoklorni pesticidi
 • Olovo
 • Kadmij
 • Arsen
 • Živa
 • Mangan
 • Bakar
 • Željezo
 • Nikal
 • Krom
 • Cink

Mikrobiološka analiza voda

Mikrobiološke analize voda obavlja Laboratorij za mikrobiologiju voda, namirnica i briseva Službe za zdravstvenu ekologiju.

Pokazatelji koji se određuju u vodi (ovisno o vrsti i namjeni iste) su:

 • broj kolonija na 37 ˚C
 • broj kolonija na 22 ˚C
 • ukupni koliformi/ fekalni koliformi / Escherichia coli
 • enterokoki
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Clostridium perfringens
 • salmonele

KONTAKTI I OSTALE INFORMACIJE

Način narudžbe usluga:

Zahtjevi za analizu mogu se vršiti telefonom ili osobno uz dostavu podataka :
ime / naziv firme i adresa, matični broj i žiro račun poduzeća ili obrta.

Izdavanje analitičkih izvješća nakon: 3-5 dana

Dodatne informacije o dostavi uzoraka, tijeku analize, ovisno o vrsti uzoraka i mjernim pokazateljima, te financijskim troškovima analize mogu se dobiti na broj telefona:

telefon: 044 / 567 184

Naziv
Otpadne vode
Nadzor nad vodom za kupanje i rekreaciju
Rezultati monitorniga u 2017. godini
Monitoring vode za piće
Izrada: BIT centar, obrt za racunalno programiranje