Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)- analiza opasnosti kritičnih kontrolnih točaka je preventivni i sistematični sustav osiguranja zdravstvene ispravnosti hrane, zasnovan na primjeni ispravnih tehnoloških procesa i njihovoj kontroli, te nadzoru cijelog sustava. Obveza primjene HACCP sustava u Hrvatskoj određena je Zakonom o hrani (NN 81/2013),kojim se određuje obveza uspostavljanja i provođenja redovite kontrole higijenskih uvjeta proizvodnje za subjekte u proizvodnji hrane , provedbom preventivnog postupka samokontrole, razvijenog u skladu s načelima sustava analize opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka. HACCP sustav počiva na preduvjetima (elementi dobre proizvodne i dobre higijenske prakse, kontrola zdravstvene ispravnosti sirovina, higijenski uvjeti proizvodnje- brisevi i kontrola gotovog proizvoda prije stavljanja na tržište).

Sedam načela HACCP sustava su:

1. analiza rizika
2. određivanje kritičnih kontrolnih točaka
3. odrediti kritične granice
4. uspostaviti sustav nadzora
5. utvrditi korektivne mjere
6. uspostaviti postupke verificiranja
7. uspostaviti sustav dokumentiranja


Uloga Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije odnosi se na potporu kod uvođenja preventivnih postupaka samokontrole razvijenih u skladu s načelima sustava analize opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka. S tim ciljem sastavljen je tim stručnjaka našeg Zavoda koji sudjeluje u edukaciji osoblja, izradi planova i implementaciji HACCP sustava. ¸

Zavod trenutno vrši implementaciju HACCP sustava u dječjim vrtićima, hotelima, domovima za stare i nemoćne , te pogonima za proizvodnju kolača.

HACCP tim: Bojana Lovreković, dipl. sanit. ing.
Mirjana Kohek, dipl. sanit. ing.

Informacije u vezi implementacije HACCP sustava možete dobiti na telefon 044/567-166

Izrada: BIT centar, obrt za racunalno programiranje