Peludna prognoza

SISAK

 


24.09.


25.09.

26.09.
DRVEĆE                  nema nema nema
TRAVE niska niska niska
KOROVI umjerena umjerena umjerena

U zraku grada Siska prevladava pelud ambrozije.
Pelud ambrozije dolazi u umjerenim koncentracijama,
stoga osobama alergičnim na ovu vrstu peludi savjetujemo oprez!

 


KUTINA

 
24.09.
 
25.09. 26.09.

DRVEĆE                  

nema nema nema
TRAVE niska niska niska
KOROVI umjerena umjerena umjerena

U zraku grada Kutine prevladava pelud ambrozije.
Pelud ambrozije dolazi u umjerenim koncentracijama,
stoga osobama alergičnim na ovu vrstu peludi savjetujemo oprez!

 


 

POPOVAČA

 


24.09.


25.09.

26.09.
DRVEĆE                  nema nema nema
TRAVE niska niska niska
KOROVI umjerena umjerena umjerena

U zraku grada Popovače prevladava pelud ambrozije.
Pelud ambrozije dolazi u umjerenim koncentracijama,
stoga osobama alergičnim na ovu vrstu peludi savjetujemo oprez!

 


 

Legenda:

 

KONCENTRACIJE

PELUDI
 

nema NEMA PELUDI
niska NISKA
umjerena UMJERENA
visoka2 VISOKA
vrlovisoka2 VRLO VISOKA