Peludna prognoza

SISAK

 


26.02.


27.02.

28.02.
DRVEĆE                  visoka2

visoka2

visoka2
TRAVE nema nema nema
KOROVI


nema

U zraku grada Siska prevladava pelud jasena, topole, čempresa i vrbe.
Pelud lijeske dolazi u niskim koncentracijama.


 


KUTINA

 
26.02.
 
27.02. 28.02.

DRVEĆE                  

visoka2 visoka2 visoka2
TRAVE nema nema nema
KOROVI nema

U zraku grada Kutine prevladava jasena, čempresa, topole i johe.
Pelud lijeske dolazi u niskim koncentracijama.

 


 

POPOVAČA

 


26.02.


27.02.

28.02.
DRVEĆE                  visoka2 visoka2 visoka2
TRAVE nema nema nema
KOROVI nema

U zraku grada Popovače prevladava pelud jasena, čempresa, johe i topole.
Pelud lijeske dolazi u niskim koncentracijama.

 


 

Legenda:

 

KONCENTRACIJE

PELUDI
 

nema NEMA PELUDI
niska NISKA
umjerena UMJERENA
visoka2 VISOKA
vrlovisoka2 VRLO VISOKA