Peludna prognoza

SISAK

 


03.05.


04.05.

05.05.
DRVEĆE                  visoka2

visoka2

visoka2
TRAVE umjerena umjerena umjerena
KOROVI


nema

U zraku grada Siska prevladava pelud hrasta, breze i platane.
Pelud breze i pelud trava dolazi u umjerenim koncentracijama,
stoga osobama alergičnim na ove vrste peludi savjetujemo oprez!


 


KUTINA

 
03.05.
 
04.05. 05.05.

DRVEĆE                  

visoka2 visoka2 visoka2
TRAVE umjerena umjerena umjerena
KOROVI nema

U zraku grada Kutine prevladava hrasta, breze i bukve.
Pelud breze i pelud trava dolazi u umjerenim koncentracijama,
stoga osobama alergičnim na ove vrste peludi savjetujemo oprez!

 


 

POPOVAČA

 


03.05.


04.05.

05.05.
DRVEĆE                  visoka2 visoka2 visoka2
TRAVE umjerena umjerena umjerena
KOROVI nema

U zraku grada Popovače prevladava pelud hrasta, breze i platane.
Pelud breze i pelud trava dolazi u umjerenim koncentracijama,
stoga osobama alergičnim na ove vrste peludi savjetujemo oprez!

 


 

Legenda:

 

KONCENTRACIJE

PELUDI
 

nema NEMA PELUDI
niska NISKA
umjerena UMJERENA
visoka2 VISOKA
vrlovisoka2 VRLO VISOKA