Sistematski pregledi djece prije upisa u prvi razred osnovne škole (započinju od 04.05.2020.g.)

Sistematski pregledi djece prije upisa u prvi razred osnovne škole (započinju od 04.05.2020.g.)

Poštovani roditelji!, Svi roditelji čija su djeca bila naručena na sistematski pregled, a koji nije obavljen zbog novonastale situacije s pandemijom Covid 19, biti će ponovno naručeni. Medicinske sestre Službe za školsku i sveučilišnu medicini kontaktirati će roditelje putem ostavljenih nam brojeva telefona i dogovoriti novi termin.

Roditelji koji do sada još nisu naručivali svoje dijete isto će obaviti putem telefona ili putem e-maila navedenih u tablici.


Važno je znati sljedeće :
 

 • Djeca/roditelj s povišenom temperaturom i/ili respiratornim tegobama neće biti primljeni do izlječenja
 • Roditelji će prilikom dolaska potpisati izjavu da nisu prema svom saznanju bili u riziku od zaraze (putovanje u inozemstvo, trenutni boravak u samoizolaciji, bliski kontakt s Covid19 pozitivnim osobama*)
 • Samo jedan roditelj može biti u pratnji djeteta,
 • Potrebno je doći točno u termin i ne zadržavati se više nego je potrebno,
 • Prilikom dolaska roditelj bi trebao imati zaštitnu masku (djeca ne),
 • Prilikom ulaska u ustanovu obavezna je dezinfekcija ruku,
 • Prije ulaska u ambulantu sestra će obaviti mjerenje temperature beskontaktnim toplomjerom

Popis dokumentacije koju je potrebno dostaviti e-poštom 3 dana prije termina pregleda:

 • Upitnik s anamnestičkim podacima koji ispunjava roditelj (Upitnik za roditelje u prilogu)
 • Preslike cjepne iskaznice ili ispis cijepljenja iz pedijatrijskog kartona
 • Popis dodatne dokumentacije ukoliko postoji (povijest bolesti u slučaju kroničnog oboljenja, nalazi logopeda i/ili psihologa, Rješenje o tjelesnom oštećenju, mišljenje predškolske ustanove vrtića o razvojnim aspektima djeteta ovisno o kronološkoj dobi)
 • Zubna putovnica i nalaz krvi provesti će se na jesen ukoliko epidemiološka situaciju bude dozvoljavala. Cijepljenje će se odgoditi do početka lipnja. 

ZBOG NEPREDVIDIVIH OKOLNOSTI DJECA ĆE SE NA PREGLEDE NARUČIVATI SAMO ZA JEDAN TJEDAN UNAPRIJED
 

* BLISKI KONTAKT UKLJUČUJE SLJEDEĆE:

 • Dijeljenje zajedničkog kućanstva s oboljelim od COVID-19
 • Izravan tjelesni kontakt s oboljelim od COVID-19 (npr. rukovanje)
 • Nezaštićen izravan kontakt s infektivnim izlučevinama oboljelog od COVID-19 (dodirivanje korištenih maramica golom rukom ili npr. ako se bolesnik iskašlje u osobu)
 • Kontakt licem u lice s COVID-19 bolesnikom na udaljenosti manjoj od dva metra u trajanju duljem od 15 minuta
 • Boravak u zatvorenom prostoru (npr. soba za sastanke, čekaonica u zdravstvenoj ustanovi itd.) s COVID-19 bolesnikom u trajanju duljem od 15 minuta na udaljenosti manjoj od dva metra - Zdravstveni radnik ili druga osoba koja pruža izravnu njegu oboljelom od COVID-19 ili laboratorijsko osoblje koje rukuje s uzorcima oboljelog bez korištenja preporučene osobne zaštitne opreme (OZO) ili ukoliko je došlo do propusta u korištenju OZO
 • Kontakt u zrakoplovu ili drugom prijevoznom sredstvu s bolesnikom dva mjesta ispred, iza, ili sa strane ili na udaljenosti manjoj od jedan metar; suputnici ili osobe koje skrbe o bolesniku tijekom putovanja; osoblje koje je posluživalo u dijelu zrakoplova u kojem sjedi bolesnik (ako težina kliničke slike ili kretanje bolesnika upućuje na izloženost većeg broja putnika, bliskim kontakima se mogu smatrati putnici cijelog odjeljka ili cijelog zrakoplova). 

------------------------

DOKUMENTI: