Obavijest o otvaranju mobilnog cijepnog punkta - ANTICOVID VACCINBUS

Raspored kretanja ANTICOVID VACCINBUS-a za period od 30.8. do 3.9.

Uz redovne cijepne punktove, Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije je građanima omogućio cijepljenje putem mobilnog punkta ANTICOVID VACCINBUS. Cilj ove akcije je veća dostupnost cijepljenja građanima koji nisu u mogućnosti doći do cijepnih punktova.

 

Ovaj mobilni punkt organiziran je s ciljem veće dostupnosti cijepljenja građanima i povećanja cijepnog obuhvata.
Raspored kretanja ANTICOVID VACCINBUS-a objavljivat će se svaki petak za idući tjedan.
Ovo je jedan oblik organiziranog cijepljenja po Štamparovom modelu kada pristupamo pacijentu, dolazimo k njemu i činimo sve za očuvanje i unapređenje njegovog zdravlja.
Ova zajednička akcija Sisačko-moslavačke županije i Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije organizirana je uz moto - TU SAM – DOĐI – CIJEPI SE!
Pacijenti kod dolaska na cijepljenje trebaju sa sobom ponijeti zdravstvenu i osobnu iskaznicu.