Provedba Europske zdravstvene ankete

PollU travnju 2014. godine na području Republike Hrvatske počinje provođenje Europske zdravstvene ankete. Ovo je prvi puta da će se Europska zdravstvena anketa provodi i u Hrvatskoj, i to na nacionalnoj razini, na reprezentativnom uzorku ispitanika u dobi od 15 i više godina.

Nositelj istraživanja je Ministarstvo zdravlja, a izvršitelji su Državni zavod za statistiku, Hrvatski zavod za javno zdravstvo i županijski zavodi za javno zdravstvo.
Na području Sisačko-moslavačke županije anketiranje će, tijekom travnja i svibnja, provoditi pet ovlaštenih anketara koji će svoj status potvrditi identifikacijskom iskaznicom. Istraživanjem će biti obuhvaćeno 170 domaćinstava.

Odabrana kućanstva su pozivnim pismima obaviještena o istraživanju, a njihovi su članovi zamoljeni da se odazovu pozivu. Njih će posjetiti ovlašteni anketari koji će temeljem standardiziranog upitnika prikupljati osnovne podatke o kućanstvu te podatke o zdravstvenom stanju članova domaćinstva, korištenju zdravstvene zaštite te svakodnevnim navikama koje utječu na zdravlje. Podaci koji će se prikupiti smatraju se povjerljivima i koristiti će se samo u svrhu istraživanja.

U pismu poziva upućenom odabranim kućanstvima navedeni su kontakt telefoni službenih osoba iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo kojima se članovi kućanstava mogu obratiti u slučaju bilo kakvih nejasnoća, a mogu se obratiti i u Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije Tereziji Drndelić, viši statističar koja je kontrolor i koordinator istraživanja za Sisačko-moslavačku županiju.
Pozivamo građane Sisačko-moslavačke županije da se odazovu anketiranju.