Izdavanje sanitarnih iskaznica

 • u Sisku - u epidemiološkoj ambulanti u Sisku, Gajeva 1,  tel. 044 567 188– zdravstveni pregledi za izdavanje sanitarnih iskaznica: ponedjeljkom, utorkom, srijedom, četvrtkom i petkom od 7:30 do 18:30
   
 • u Petrinji - u epidemiološkoj ambulanti u prostoru bivše  Vila Ena, V. Mačeka 47, Petrinja- zdravstveni pregledi za izdavanje sanitarnih iskaznica: ponedjeljkom i  četvrtkom od  7:30 do 13,00 sati
   
 • u Kutini - u epidemiološkoj ambulanti u prostoru Doma zdravlja Kutina, Antuna Gustava Matoša 42, tel. 044 630 845- zdravstveni pregledi za izdavanje sanitarnih iskaznica: utorkom i četvrtkom od 7:30 do 10:30 sati
  - primanje uzoraka za mikrobiološke laboratorijske pretrage: utorkom i četvrtkom od 7:30 do 10:30 sati
   
 • u Novskoj - u epidemiološkoj ambulanti u prostoru Doma zdravlja Novska, Zagrebačka 6, tel. 044 601 781- zdravstveni pregledi za izdavanje sanitarnih iskaznica: srijedom od 10:00 do 12:00 sati
  - primanje uzoraka za mikrobiološke laboratorijske pretrage: utorkom i četvrtkom od 7:30 do 10:00 sati
    
 • u Topuskom - u epidemiološkoj ambulanti u prostoru Lječilišta Topusko, Trg bana Josipa Jelačića 16 - bočni ulaz kod zida- zdravstveni pregledi za izdavanje sanitarnih iskaznica:  srijedom od  08:00 do 10:30 sati; u isto vrijeme može se donijeti i uzorak stolice za mikrobiološku laboratorijsku pretragu radi produženja sanitarne iskaznice     

 

Odluka o visini troškova zdravstvenih pregleda osoba koje podliježu zdravstvenom nadzoru