SISAK

 

23.06.

24.06.

25.06.
DRVEĆE                  visoka2 visoka2 visoka2
TRAVE visoka2 visoka2 visoka2
KOROVI umjerena umjerena umjerena

U Sisku prevladava pelud pitomog kestena, trava i kopriva.
Pelud trava dolazi u visokim koncentracijama,
stoga osobama alergičnim na ovu pelud savjetujemo oprez!


 


KUTINA

 
23.06.
 
 24.06. 25.06.

DRVEĆE                  

umjerena umjerena umjerena
TRAVE visoka2 visoka2 visoka2
KOROVI umjerena umjerena umjerena

U Kutini prevlada pelud trava, pitomog kestena i kopriva.
Pelud trava dolazi u visokim koncentracijama,
stoga osobama alergičnim na ovu pelud savjetujemo oprez!

 


 


Legenda:

 

KONCENTRACIJE

PELUDI
 

nema NEMA PELUDI
niska NISKA
umjerena UMJERENA
visoka2 VISOKA
vrlovisoka2 VRLO VISOKA

 

Izrada: BIT centar d.o.o.