SISAK

 

22.10.

23.10.

24.10.
DRVEĆE                  nema nema nema
TRAVE nema nema nema
KOROVI niska niska niska

U Sisku prevladava pelud ambrozije.
Pelud ambrozije dolazi u niskim koncentracijama.


 


KUTINA

 
22.10.
 
 23.10. 24.10.

DRVEĆE                  

nema nema nema
TRAVE nema nema nema
KOROVI niska niska niska

U Kutini prevlada pelud ambrozije.
Pelud ambrozije dolazi u niskim koncentracijama.

 


 


Legenda:

 

KONCENTRACIJE

PELUDI
 

nema NEMA PELUDI
niska NISKA
umjerena UMJERENA
visoka2 VISOKA
vrlovisoka2 VRLO VISOKA

 

Izrada: BIT centar d.o.o.