SISAK

 

23.03.

24.03.

25.03.
DRVEĆE                  visoka2 visoka2 visoka2
TRAVE nema nema nema
KOROVI nema nema nema

Koncentracija peludi drveća je visoka.
U Sisku prevladava pelud topole, breze i jasena.

Pelud breze dolazi u umjerenim koncentracijama,
stoga osobama alergičnim na ovu vrstu peludi savjetujemo oprez!


 


KUTINA

 
23.03.
 
 24.03.  25.03.

DRVEĆE                  

visoka2 visoka2 visoka2
TRAVE nema nema nema
KOROVI nema nema nema

Koncentracija peludi drveća je visoka.
U Kutini prevlada pelud topole, breze, čempresa i jasena.

Pelud breze dolazi u umjerenim koncentracijama,
stoga osobama alergičnim na ovu vrstu peludi savjetujemo oprez!

 


 


Legenda:

 

KONCENTRACIJE

PELUDI
 

nema NEMA PELUDI
niska NISKA
umjerena UMJERENA
visoka2 VISOKA
vrlovisoka2 VRLO VISOKA

 

Izrada: BIT centar d.o.o.