SISAK

 

19.04.

20.04.

21.04.
DRVEĆE                  visoka2 visoka2 visoka2
TRAVE niska niska niska
KOROVI nema nema nema

U Sisku prevladava pelud hrasta, breze i graba.
Pelud breze dolazi u visokim koncentracijama,
stoga osobama alergičnim na ovu vrstu peludi savjetujemo poseban oprez!

 

 


KUTINA

 
19.04.
 
 20.04. 21.04.

DRVEĆE                  

visoka2 visoka2 visoka2
TRAVE niska niska niska
KOROVI nema nema nema

U Kutini prevladava pelud breze, hrasta i graba.
Pelud breze dolazi u visokim koncentracijama,
stoga osobama alergičnim na ovu vrstu peludi savjetujemo poseban oprez!

 


 

POPOVAČA

 

19.04.

20.04.

21.04.
DRVEĆE                  visoka2 visoka2 visoka2
TRAVE niska niska niska
KOROVI     nema

U Popovači prevladava pelud hrasta, breze i čempresa.
Pelud breze dolazi u umjerenim do visokim koncentracijama,
stoga osobama alergičnim na ovu vrstu peludi savjetujemo poseban oprez!

 


 

Legenda:

 

KONCENTRACIJE

PELUDI
 

nema NEMA PELUDI
niska NISKA
umjerena UMJERENA
visoka2 VISOKA
vrlovisoka2 VRLO VISOKA

 

Izrada: BIT centar d.o.o.