SISAK

 

14.06.

15.06.

16.06.
DRVEĆE                  niska niska niska
TRAVE umjerena umjerena umjerena
KOROVI umjerena umjerena umjerena

U Sisku prevladava pelud trava i kopriva.
Pelud trava dolazi u umjerenim koncentracijama!
Osobama alergičnim na ovu vrstu peludi savjetujemo oprez!

 

 


KUTINA

 
14.06.
 
 15.06. 16.06.

DRVEĆE                  

niska niska niska
TRAVE umjerena umjerena umjerena
KOROVI umjerena umjerena umjerena

U Kutini prevladava pelud trava i kopriva.
Pelud trava dolazi u umjerenim koncentracijama!
Osobama alergičnim na ovu vrstu peludi savjetujemo oprez!

 


 

POPOVAČA

 

14.06.

15.06.

16.06.
DRVEĆE                  niska niska niska
TRAVE umjerena umjerena umjerena
KOROVI umjerena umjerena umjerena

U Popovači prevladava pelud trava i kopriva.
Pelud trava dolazi u umjerenim koncentracijama,
stoga osobama alergičnim na ovu vrstu peludi savjetujemo oprez!

 


 

Legenda:

 

KONCENTRACIJE

PELUDI
 

nema NEMA PELUDI
niska NISKA
umjerena UMJERENA
visoka2 VISOKA
vrlovisoka2 VRLO VISOKA

 

Izrada: BIT centar d.o.o.