SISAK

 

28.04.

29.04.

30.04.
DRVEĆE                  visoka2 visoka2 visoka2
TRAVE umjerena umjerena umjerena
KOROVI niska niska niska

Koncentracija peludi drveća je visoka, a peludi trava umjerena.
U Sisku prevladava pelud hrasta, čempresa i borova.

Pelud trava dolazi u umjerenim koncentracijama,
stoga osobama alergičnim na ovu pelud savjetujemo oprez!


 


KUTINA

 
28.04.
 
 29.04.  30.04.

DRVEĆE                  

visoka2 visoka2 visoka2
TRAVE umjerena umjerena umjerena
KOROVI niska niska niska

Koncentracija peludi drveća je visoka, a peludi trava umjerena.
U Kutini prevlada pelud čempresa, hrasta i borova.

Pelud trava dolazi u umjerenim koncentracijama,
stoga osobama alergičnim na ovu pelud savjetujemo oprez!

 


 


Legenda:

 

KONCENTRACIJE

PELUDI
 

nema NEMA PELUDI
niska NISKA
umjerena UMJERENA
visoka2 VISOKA
vrlovisoka2 VRLO VISOKA

 

Izrada: BIT centar d.o.o.