Popis djelatnika centralnog laboratorija u Sisku:

Khalil Nemer, dr. med., spec. medicinske mikrobiologije s parasitologijom, voditelj Službe
Ana Nikić Hecer, dr. med., spec. medicinske mikrobiologije s parazitologijom
Sonja Novosel, san. inž.
Štefica Brodar, med. lab. inž.
Jasenka Novaković, med. lab. inž.
Marina Butković, med. lab. inž.
Mira Krković, kem. tehničar
Daniela Bujas, administrator
Marica Vuga, peračica-spremačica
Nathalie Crepar, spremačica-dostavljačica

Popis djelatnika petrinjskog laboratorija:

Tajana Juzbašić, dr. med., spec. medicinske mikrobiologije s parasitologijom
Jasenka Krištopović, med. lab. inž.
Marinka Pobor, med. lab. inž.
Valentina Ivanković, bacc. med. lab. diagn.
Ljubica Hadžić, peračica-spremačica

Izrada: BIT centar d.o.o.